Llif RSS

Hynt a helynt

Bu’r misoedd diwethaf yn rhai digon prysur, a digon o sbort i’w canlyn.

Cafwyd haf bendigedig, a hwnnw’n llawn cimychiad gan y bonheddwr Gruffydd o Drefor, a hufen ia yng Nghastell Nedd…

…yn llawn meddwl tybed i le’r aethai’r Race Horses heb na phar o esgidiau na gwin coch…

… ac yn llawn dianc i gytiau bach i smocio…

Gwedi’r haf mi aethon ni tua Bethesda, i stiwdio Bryn Derwen unwaith yn rhagor i recordio sesiwn 3 can gogyfer rhaglen ‘Trac’ ar Radio Cymru, ac er mwyn gweithio rhyw fymryn ar ein trydedd record hir.

Yno gwnaethpwyd digrifbethau:

Bu Iwan yn mwynhau chwara Joe Cool Tough Guy yn y stiwdio:

Mae’r dair can a recordiwyn ar gyfer ‘Trac’, sef ‘Yno Fydda i’, ‘ Tawel Yma Heno’, a’n fersiwn ni o gan Gwilym Morus, ‘Cyn Iddi Fynd Rhy Hwyr’ i’w clywed ar www.soundcloud.com/cowbois, pe dymunwch wrando.

Bu prysurdeb wedyn gyda’r beth ddigri honno o ochrau Aberystwyth, Georgia Ruth Williams. Recordio ar gyfer ‘Trac’ unwaith eto, ond y tro hwn yn y BBC ym Mangor.

Dacw hi draw, yn gwisgo cot o blu estrys, a’i ffan mwyaf ar y chwith:

Bu Dafydd wrthi am oriau yn gwrando ar gasgliadau Soothing Panpipes y BBC tra ‘roedd Aled ac Iwan yn dysgu canu:

Ar yr un pryd, symud ty oedd ein hanes, fel yr adroddodd Dafydd yn y blog cynt. Bu prysurdeb mawr wrth symud a gosod yr offer recordio:

A phrysurdeb wedyn yn recordio:

Mae canlyniad cyntaf y stiwdio fechan i’w glywed isod. Fersiwn ydi hi o gan werin o America, ac ew am gan neis ydi hi:

Mis Tachwedd welodd drip i Lundain i chwarae yn noson www.comedownandmeetthefolks.co.uk, ac am noson dda oedd hi. Llwyddodd Iwan i osod stumog Aled ar blat gogyfer ei swper:

Ymhen rhyw wythnos, aed a cheffyl a throl i Gaer, i chwarae yn Telfords Warehouse mewn noson hyfryd a drefnwyd gan Adam Walton. Roedden ni’n agor y noson fel band Georgia Ruth, ac yna’n gorffen y noson ar ein liwt ein hunain. Rhyw ddydd fe hoffwn orffen noson ar fy lute, fy hunan.

Cafwyd sglodion a salad a bara yng Nghaer, yn ogystal a bwced o gwrw mewn rhew:

O! Am les wna hynny i dymer dyn – dywed Twm y Ci fod cwrw oer yn dda i’r galon.

Fodd bynnag, er gwaetha’r sbort a gafwyd, daeth un ffaith i’r amlwg dros y misoedd diwethaf, a hynny’n sioc i bawb. Mae dal yn anodd dygymod a’r peth ond – ew! – am hogyn cryf ydi Iwan Ni:

 

Aled

One response »

  1. Be goblyn ydi hwnna ar blat Iwan?!

    Ateb

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: